Diablo 2

Detta är ett rollspel inom genren Hack’n Slash. Det är uppföljaren till det kända spelet Diablo och har utvecklats at Blizzard North och finns för både Windows och Mac OS sedan 2000. Diablo 2 kan spelas både som ett singleplayer-spel och som ett multiplayer-spel, på plattformarna Battle.net och över LAN. Mycket tack vare att det går att spela på Battle.net har Diablo 2 blivit ett av de populäraste spelen online, men även tack vare jakten på ”items” i spelet, såsom sköldar, vapen, rustningar, etcetera. Spelet går ut på att döda Diablo och dennes bröder samt alla undersåtar till denne.

Spelets uppbyggnad

I spelet finns alltid spelaren i mitten av skärmen och det är alltid möjligt att se hur mycket energi (Mana) och hur många liv du har, samt vilka funktioner och förmågor som används i nedre delen på skärmen. Karaktären styrs av musen och denna karaktär skapar spelaren det första den gör innan spelet börjar. Här kan spelaren välja en karaktär från fem klasser: Paladin, Necromancer, Sorceress, Barbarian och Amazon. Dessa är tilldelade olika förmågor som spelaren kan använda i spelet och olika karaktärer passar för olika situationer. Handlingen sker i fyra akter och i den sista sker konfrontationen med Diablo för att vinna spelet.

Handling och nivåsystem

Spelet är uppbyggt i nivåer och det finns 99 stycken. Så snart spelaren har dödat ett monster får denne erfarenhetspoäng och när poängen är tillräckligt många nås nästa nivå. Det finns dessutom färdighetspoäng som erhålls och placeras ut när man klättrat en nivå. Dessa utgörs av smidighet, energi, uthållighet och styrka. I varje nivå finns builds som behövs för att placera ut färdighetspoängen. I spelets akter får spelaren olika uppdrag, vilka belönas med bland annat färdighetspoäng eller föremål. Slutligen finns det tre svårighetsgrader i spelet där spelaren måste klara Normal innan denne kan nå Nightmare för att till sist komma till Hell.